Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze 2023 – 3. víkend

December (9. – 10. 12.) patril tretej vzdelávacej „víkendovke“, ktorá sa opäť konala v Centre voľného času. Bol to záverečný víkend v rámci „Vzdelávania mladých lídrov Prievidze 2023“, ktorý nasledoval potom, ako naša vyškolená mládež (cez víkendy v septembri a októbri) zrealizovala počas novembra svoje komunitné a verejnoprospešné mikro-projekty.
Dvojica školiteliek a 22 mladých ľudí sa tentokrát venovali vyúčtovaniu a vyhodnocovaniu zrealizovaných mládežníckych projektov.

Aj posledný víkend ostal v téme herného sveta filmu Ready Player One: Hra sa začína a mal nasledujúci program:

Venovali sme sa najmä „byrokratickej“ stránke mládežníckych projektov, ktorá však tiež patrí ku projektovému manažmentu. Každý/á z 22 účastníkov/čok odprezentoval/a všetkým výsledky svojho zrealizovaného projektu, vyúčtoval/a náklady a následne vypracoval/a a odovzdal/a projektovú záverečnú správu.

A tu je stručný prehľad toho čo sa našim mladým lídrom a líderkám podarilo:

1. Varenie a výdaj obedu v Charite sv. Vincenta pre ľudí bez domova
2. Osadenie a ozdobenie zrkadiel na dievčenských školských toaletách
3. Opravenie a namaľovanie stolov v školskom altánku
4. Mladí umelci – maľovanie obrazov ako dekorácia školskej triedy – nižší ročník
5. Výroba a osadenie informačných tabuliek na venčoviská pre psov
6. Vymaľovanie a zariadenie miestnosti pre spolužiakov – oddychová časť
7. Fotovýlet a súťaž pre mladých fotografov
8. Učenie sa novej spoločenskej hry Karak II s kamarátmi
9. Mladí umelci – maľovanie obrazov ako dekorácia školskej triedy – vyšší ročník
10. Nákup literatúry do školskej knižnice spojené s čítaním vybraných pasáží kníh
11. Výroba vianočnej výzdoby pre Centrum voľného času

12. Nácvik a hranie školského divadla o šikane pre mladších žiakov
13. Vyrobenie a osadenie skrinky prvej pomoci so ženskými hygienickými pomôckami na školských toaletách (krídelková záchrana)
14. Maľovanie novej kancelárie Rady mladých v Centre voľného času
15. Tričká Rady mladých a ich slávnostné predstavenie na konferencii školských parlamentov
16. Výroba a osadenie separačných košov na škole
17. Vymaľovanie a zariadenie miestnosti pre spolužiakov – informačná časť
18. Vytvorenie a následná starostlivosť o triedny školský záhon
19. Vyrobenie technickej učebnej pomôcky (vývojová doska) a jej následne predstavenie na dvoch praktických prednáškach na škole
20. Bowlingový turnaj
21. Predstavenie a učenie sa netradičných športov pre mládež
22. Vianočný večierok so súťažami pre kamarátov

Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze je možné realizovať vďaka týmto partnerom:

„Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.“