Na Prievidzi zbožňujem ten unikátny „vibe“

V rubrike PRIEVIDZSKÉ DESATORO sme opätovne oslovili mladého muža, ktorý sa angažuje v našom meste. Tak ako mnohí pred ním, aj on zodpovedal našich 10 štandardných otázok. Martin Daško má 17 rokov, žije Prievidzi, a už od svojich 12-tich sa aktívne zaujíma o veci vo svojom blízkom aj vzdialenejšom okolí. Aktuálne zastupuje funkciu Predsedu Mestského mládežníckeho parlamentu – Rady mladých mesta Prievidza. Taktiež  je predsedom Školského parlamentu pri Strednej odbornej škole v Handlovej, kde aj študuje.  Prácu s mládežou vníma ako nesmierne dôležitú pre budúcnosť tejto krajiny a venuje jej väčšinu času zo svojho každého dňa.

 

  1. Niekto Prievidzu vníma ako predmestie krajších a zaujímavejších Bojníc, iný ako hlavné mesto slovenského baníctva, niekto zas ako najväčšiu dieru, ktorá si zaslúži pesničku. Čím je pre Teba?

Mesto Prievidza je predovšetkým mojim domovom a miestom, ku ktorému mám silný citový vzťah. Svojím spôsobom mi leží na srdci a vidím tu silný potenciál na rozvoj.

Zároveň Prievidzu vnímam ako špeciálne mesto, ktoré sa aktuálne a aj bohužiaľ potýka  s problémom, ktorý trápi väčšinu slovenských miest, a to je odchod mladých ľudí do väčších mestských centier, alebo do zahraničia. Považujem za nesmierne dôležité nájsť správny a efektívny spôsob ako tento nepríjemný trend minimálne spomaliť, ale najlepšie aj zastaviť.

A určite sa bránim negatívnym vyjadreniam a pomenovaniam voči Prievidzi. Veď žiadne mesto nie je dokonalé, v každom sa dá nájsť to dobré a Prievidza nie je samozrejme výnimkou.

  1. Čo na dnešnej Prievidzi zbožňuješ?

Na Prievidzi mám rád to, že je tu všetko nevyhnutné na plnohodnotný život obyvateľov, či už je to množstvo reštaurácií, kaviarní, obchodov, či historických pamiatok, umenia a možností na trávenie voľného času. Skutočne z každej oblasti si tu človek dokáže prísť na svoje.

A ešte na Prievidzi zbožňujem ten unikátny „vibe“, ktorým toto mestečko disponuje.

  1. A čo naopak nemáš rád, alebo Ti vadí?

Hneď prvé čo mi napadlo a nedovolí mi to nespomenúť je za mňa slabo využitý potenciál vlakovej stanice. Mám pocit, že každým rokom sa prepojenie Prievidze s inými mestami prostredníctvom železnice zhoršuje a bol by som rád keby bol trend opačný.

Ale keďže som skôr pozitívny typ človeka, neviem byť príliš kritický. Rád sa chytám možností, ktoré prispievajú k tomu aby naše mesto napredovalo a ľudia si nemali možnosť všímať chyby, alebo veci ktoré by im tu mohli vadiť.

  1. Každý má svoje obľúbené miesta. Kde sú v Prievidzi tie Tvoje?

Veľké množstvo ľudí a mojich priateľov ma označujú za klasického ,,kávičkára“ a tomuto výrazu sa skutočne ani ja sám nebránim. Minimálne štyrikrát do týždňa sa nachytám ako trávim svoj čas v kaviarňach, či už relaxujem alebo sa venujem práci s mládežou. Medzi moje top patria Holy shot, Café Merlo, alebo Fine café.

Ale mojím vlastným najobľúbenejším miestom v Prievidzi je jednoznačne Centrum voľného času, kde sa veľmi rád zdržiavam a sídli tu aj náš mládežnícky parlament.

Nemal by som tiež zabudnúť na veľké množstvo parkov, námestí a verejných priestranstiev, ktoré Prievidza má a kde sa dá plnohodnotne stráviť čas s priateľmi.

  1. Čo by mala Prievidza ponúknuť mládeži, aby sa masový exodus mladých ľudí aspoň spomalil, keď už nie zastavil a čím prilákať späť tých, ktorí už odišli?

Toto je jedna z otázok, s ktorou sa pravidelne ako mladý človek angažujúci sa vo verejnom dianí stretávam. Existujú tu rôzne uhly pohľadov od rôznych kategórií ľudí. Pre mňa osobne je jedným z hlavných dôvodov odchodu mládeže z nášho mesta nedostatok rozmanitosti a atraktívnosti pracovných príležitostí. Nato nadväzuje ďalší dôvod a to je odchod mladých ľudí za štúdiom, či poznávaním sveta.

Aby som však odpovedal na otázku, najdôležitejšie na čo sa Prievidza môže zamerať je vytváranie podmienok pre rozvoj ľudí v meste prostredníctvom podpory nových pracovných pozícií, spoluprác v oblasti vzdelávania a samotnej práce s mládežou. Sú to vlastne základné veci, vďaka ktorým mladý človek nadobúda pocit spokojnosti a radosti vo svojom meste.

  1. Ako vnímaš podnikateľské prostredie v Prievidzi?

Perspektíva je vždy a všade – aj v našom meste. Ja sa tu však skôr pozerám na konkrétnych ľudí, ktorí vďaka svojej kreativite prinášajú do Prievidze nové podnikateľské nápady a tak rozvíjajú naše mesto. Prostredie je férové a človek s jasnou víziou a odhodlaním má dvere otvorené a je len na ňom ako poskytnuté možnosti využije. Poznajúc ľudí aj zo skupiny zamestnancov ako aj zamestnávateľov nahliadam na podnikateľské prostredie v Prievidzi skôr v pozitívnom svetle.

  1. Poznáš nejaké prievidzské mimovládne organizácie a ich aktivity? Máš nejaké obľúbené?

Spolupráca s množstvom, najmä mládežníckych, organizácií, ktoré sa angažujú v Prievidzi je veľmi dôležitá pre činnosť nášho mládežníckeho parlamentu. Každú organizáciu zameriavajúcu sa na rôzne aspekty rozvoja mládeže a práce s ňou vnímame ako silného partnera pre spoluprácu. Aktuálne najviac spolupracujeme najmä s Úsmev ako dar, ZIPCEM, ICM Prievidza, Slovenský skauting 14. zbor Prievidza (ktorého zástupcovia sú aj oficiálne delegovaní členovia nášho mládežníckeho parlamentu), Hajcman (Edita Bednárová každoročne školí spolu s Katkou Cifríkovou v Centre voľného času v rámci „Vzdelávania mladých lídrov“), Slovenský červený kríž a ďalšie…

  1. Ktorému zaniknutému miestu v meste by si znovu prinavrátil život a prečo?

Pre mňa sú to isto tri budovy, z ktorých sa vytratil život a akákoľvek aktivita: bývalá poliklinika pri Dome kultúry (KaSS), bývalá Pošta 4 na Bojnickej ceste a bývalá základná škola na ulici Šafárika. Všetky tri miesta majú skvelú polohu a tým aj potenciál, ktorý ostáva nevyužitý. Plne chápem aktuálnu situáciu ohľadom financovania rekonštrukcie týchto a podobných budov v našom meste, no je určite škoda nechávať ich chátrať.

  1. Povedzme, že máš k dispozícii 500.000 eur na to, aby si v meste niečo zmenil. Do čoho by si ich investoval?

Hodnota peňazí sa v priebehu rokov mení a keďže ja by som rád investoval do nejakého prázdneho a nevyužívaného priestoru v Prievidzi, ťažko sa ráta, čo všetko by sa dalo za tých 500.000 zrekonštruovať. Z nejakej zanedbanej budovy by mal vzniknúť priestor, v ktorom sa budú ľudia cítiť dobre, kde si budú vedieť nájsť útočisko a tiež sa venovať svojmu osobnému rozvoju. Veľmi ma zaujíma aj kultúra, na ktorú by som nechcel zabudnúť pri tvorbe tohto priestoru – bola by priam základom celej prerábky.

  1. Éra baníctva končí a začína niečo nové. Čo by to malo byť, respektíve kde by si chcel vidieť Prievidzu o 20 – 30 rokov?

Bol by veľmi rád keby sa Prievidza stala mestom, do ktorého chcú ľudia cestovať, alebo v ktorom sa chcú usadiť. A keďže tu práve prebieha tzv. spravodlivá transformácia nášho uhoľného regiónu Horná Nitra verím, že mesto bude schopné plnohodnotne nabehnúť na všetky nové príležitosti. Keď sa raz o tých 20 až 30 rokov ako dospelý človek ohliadnem späť do súčasnosti, tak si chcem s čistým svedomím povedať, že som pyšný na Prievidzu a aj kam to dopracovala.

 

Martin Daško je 17 ročný ambiciózny mladý človek, ktorý sa venuje práci s mládežou v Trenčianskom kraji a aj priamo v meste Prievidza, kde žije. Je predsedom Mestského mládežníckeho parlamentu – Rady mladých mesta Prievidza, v ktorom pôsobí už šiestym rokom. Navštevuje Strednú odbornú školu v Handlovej a aj tu je predsedom školského parlamentu. Je dobrovoľníkom Regionálneho centra mládeže Trenčín, prostredníctvom ktorého sa venuje školiteľstvu a podpore rozvoja práce s mládežou na projektoch Ministerstva školstva, Erasmus+, či už na úrovni kraja alebo okresu. Jeho veľkou záľubou je moderovanie verejných podujatí v meste Prievidza a je možné že ste sa s ním na niektorých z nich aj stretli. Najbližšie ho čaká moderovanie krajského oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani 2023. Zaujíma sa o politiku, psychológiu a verejnú správu. Už teraz uvažuje, že by sa v budúcnosti mohol venovať práve politike a tak prispieť k zlepšovaniu života rôznych ľudí a spoločnosti.