Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze 2023 – 2. víkend

V strede októbra (14. – 15. 10.) sme sa znova stretli v Centre voľného času, aby sa uskutočnila druhá vzdelávacia „víkendovka“ pre mládež pod názvom „Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze 2023“. Opätovne sa stretlo 20 mladých ľudí a dvojica školiteliek, tak ako počas víkendu v septembri.

Aj tentokrát sme ostali ponorený v nosnej téme herného sveta filmu Ready Player One: Hra sa začína a nezabudli na svojich avatarov z prvého víkendu:

Program sme mali nasledovný:

Počas tohto náročného víkendu sme mladých účastníkov a účastníčky prostredníctvom hier previedli základmi projektového manažmentu a každý vypracoval svoj malý projektový zámer.

Na záver víkendu odborná komisia (za Centrum voľného času v Prievidzi Katarína Cifríková a za Hajcman Edita Bednárová) schválila 20 projektových žiadostí a odovzdala všetkým účastníkom a účastníčkam po 50 eur na jednotlivé komunitné a verejnoprospešné projekty.

Aktuálne už beží čas vyhradený na realizáciu projektov, ktoré sa budú vyhodnocovať počas záverečného víkendového stretnutia v decembri (9. – 10. 2023).

Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze je možné realizovať vďaka týmto partnerom:

„Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.“