Podujatia 2019

V roku 2019 sme trochu hybernovali…

…a tento odkaz nám visel na stránke:

Ale ku koncu roka sme sa pustili do spoluorganizácie Vzdelávania mladých lídrov v Prievidzi 2019 / 2020 pre 21 účastníkov a účastníčok:

23. – 24. 11. 2019

Počas prvého víkendu (v rekreačnom zariadení Púšť) sme sa venovali predovšetkým komunikačným a prezentačným zručnostiam ako aj tímovej spolupráci a projektovému cyklu. 

14. – 15. 12. 2019

Počas druhého víkendu (v Centre Voľného Času Prievidza) sme sa venovali písaniu projektových zámerov, tvorbe rozpočtov ako aj ich samotnému schvaľovaniu a distribúcii po 50 eur na jednotlivé komunitné a verejnoprospešné projekty.