Pauza 2019

V roku 2019 sme trochu hybernovali… Dali sme si po troch rokoch pauzu, aby sme sa mohli pozrieť späť a v kľude sa zamyslieť nad tým, ako pokračovať smerom vpred.

Ale keďže nevydržíme dlho oddychovať, predsa sme sa len koncom roku pustili do projektu Vzdelávania mladých lídrov Prievidze v spolupráci s Centrom voľného času… Spoločne sme zorganizovali dva vzdelávacie víkendy pre mládež a jedna z účastníčok pred Vianocami stihla zrealizovať aj svoj projekt (predsviatočný večer pre členov a členky Klubu abstinentov).

Roky minulé si môžetet pozrieť tu: 2018, 2017, 2016.