Rok 2018

Tak už je to tretí rok, čo to spolu ťaháme 🙂

Celé to začalo približne o tomto čase prvým stretnutím podnikavcov v Prievidzi. Rok 2016 bol taký cvičný, v roku 2017 sme chytili smerovanie a tohto roku sme sa utvrdili, že to celé má zmysel…

Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň.

final blog 2018 to upload