O čo nám ide

Chceme v Prievidzi vytvoriť priestor, v ktorom môžu ľudia z rôznych oblastí slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať sa, získavať nové kontakty a spolupracovať.

NAŠA VÍZIA

Región, kde sa ľudia vysporiadali s mentálnou stigmou regiónu upadajúceho baníctva a aktívne a tvorivo pristupujú k jeho rozvoju a vytváraniu pracovných príležitostí.

NAŠE POSLANIE

Budovanie životaschopnej a udržateľnej komunity inovatívnych, etických a sociálnych podnikateľov a podpora rozbehu a rozvoja podnikania v regióne.

NAŠE CIELE

• Otvorenie a kontinuálne budovanie coworkingového priestoru v Prievidzi,

• Vybudovanie komunity aspoň 50 členov,

• Vybudovanie širšej komunity aspoň 1.000 podporovateľov,

• Inkubácia podnikateľských nápadov,

• Akcelerácia rastu úspešných start-upov,

• Podpora etického a sociálneho podnikania v regióne,

• Vzdelávanie komunity formou podujatí, mentoringu a networkingu,

• Prepájanie súkromného, verejného a mimovládneho sektora prostredníctvom vytvorenia priestoru na spoločné aktivity a dialóg,

• Sociálna inklúzia.