pic 2018

Podujatia 2018

Pripravujeme pre Vás nasledovné podujatia:

 

1. 12. 2018
Prievidzské stretnutie podnikavcov
(prehliadka bývalého baníckeho učilišťa a budúcej Galérie Jabloň v jednom, networking a mikulášske prekvapenie)

 

Pripravované podujatia nájdete aj na našej facebookovej stránke.

 

Zorganizované podujatia

 

14. 1. 2018
Virtual AI StartUp Accelerator
Prednáška o umelej inteligencii (AI) s Ondrejom Jaurom z Inventurist
 

8. 2. 2018
Stretnutie podnikavcov
Neformálny networking
 

22. 2. 2018
Workshop v angličtine od školiteľky Blanca Surgeon z americkej organizácie RCAC
(o budovaní hodnotových reťazcov – tzv. value chain – video “how it works”)

 

8. 3. 2018
Stretnutie podnikavcov
Neformálny networking
Špeciálni hostia – pracovníci novootvoreného Národného podnikateľského centra v Trenčíne (fungujúce pod Slovak Business Agency)
 

22. 3. 2018
“Meranie a vyhodnocovanie online aktivít”
Prednáška o digitálnom marketingu (a čo to o AdWords a Google Analytics)
Od Jakuba Gombára z firmy Invelity (predtým z Visibility)
 

5. 4. 2018

 

19. 4. 2018
Stretnutie podnikavcov
Neformálny networking

 

17. 5. 2018
Rozbeh úspešného podnikania
(Stretnutie podnikavcov a neformálny networking)
Špeciálny hosť – Bohuslav Chrenko a jeho rady a návody ako aj vzájomné zdieľanie osobných skúseností a diskusia
“Mnoho ľudí by chcelo začať podnikať. Majú na to predpoklady. Kedy je ta správna chvíľa?”
 

31. 5. 2018
Prednáška o Ceste zákazníka od Martina Hromadu
Odkiaľ prichádza zákazník a prečo odchádza bez toho aby sa dostal do cieľa
(aktuálne projekty Martina Hromadu nájdete na jeho webe o Bezpečnom podnikaní)

 

14. 6. 2018
Ako riadiť a motivovať ľudí
Prednáška Marcela Pavlíka z firmy HCA Slovensko
 

26. 6. 2018
Stretnutie podnikavcov
Špeciálny hosť: Michal Truban
Mudrovačky volume 2.0
 

28. 9. 2018
Ako pracujú peniaze?
Prenáška o tom, ako funguje súčasný peňažný a finančný systém s Ľubomírom Gregorom
 

4. 10. 2018
Rozprávanie s novinárkou Magdou a fotografom Noelom o ženách, ktoré ovplyvňuje migrácia ich najbližších (príbehy z Mexika, Indie, Etiópie…)