Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze

Začiatkom mája (5.-6.) sa v Centre voľného času v Prievidzi uskutočnil dvojdňový víkendový seminár pre 19 mladých lídrov, ktorý viedli dve skúsené školiteľky, Katarína Cifríková (Fórum detí a mládeže mesta Prievidza) a Lucia Macaláková (Združenie Informačných a poradenských centier mladých – ZIPCeM).

Po úvodnom zoznámení a zazdieľaní očakávaní aj obáv účastníkov sa mladí lídri hneď pustili do odborných tém, ktoré sú v súčasnosti nevyhnutnou výbavou každého mladého človeka, ktorý chce byť aktívnou súčasťou občianskej spoločnosti. Naučili sa viac o vzdelávaní (formálnom, neformálnom a informálnom), projektovom cykle (teória 5W: aký problém by chceli vo svojom okolí či v meste riešiť, prečo, ako, s kým a čo k tomu budú potrebovať) a motivácii (vnútorných a vonkajších motivačných stimuloch). Teoreticky, ale hlavne prakticky sa venovali aj témam ako komunikácia (verbálna, neverbálna, argumentácia a aktívne počúvanie), tímová práca (úlohy členov tímu a vodcovstvo) a prezentačné zručnosti.

Celý víkend sa niesol v duchu interaktívnych cvičení a hier, ktoré odrážali súčasné potreby vzdelávania mládeže. Priestor dostali aj viaceré diskusie, ako napríklad o živote mladých ľudí v Prievidzi a o ich problémoch a potrebách.

Mladí si spoločne stanovili tematické oblasti, v ktorých sa rôzne problémy a potreby nachádzajú a ktoré konkrétne by mohli riešiť vo svojich malých projektových zámeroch ako aj pri realizácií ktorých by mohli spolupracovať. Na záver víkendu dostali ešte domácu úlohu a opäť sa stretnú ešte 19.-20. mája a 26.-27. júna.

Výstupom tohto celého troj-víkendového vzdelávania nebudú len nadobudnuté vedomosti, ale aj praktické zručnosti pri realizácii vlastného projektu v hodnote 50 eur.