Víťazný projekt EUTeen4Green na Hornej Nitre

Vo februári sme písali o troch lokálnych projektoch, ktoré boli prihlásené do grantovej výzvy EUTeen4Green. Teraz by sme Vám chceli v skratke predstaviť ten víťazný: „Brownfields and orchards“ alebo inak aj „Hnedé parky a ovocné sady” 🙂

Tento projekt je jedným zo 75 vybraných projektov, ktoré budú podporené počas tohto a budúceho roka. Zo Slovenska uspeli celkovo tri projekty a okrem nášho hornonitrianskeho sa ďalšie dva budú realizovať v Košiciach.

Takto si „Brownfields and orchards“ v Prievidzi predstavuje umelá inteligencia DALL-E:

A takto svoj projekt opísalo trio umelkyne a sociálnej inovátorky z Prievidze, študentky a hudobníčky z obce Sebedražie a študentky architektúry z Bratislavy:

Vraciame sa na miesto, kde sme sa narodili, aby sme znovu objavili to, na čom skutočne záleží. Narodili sme sa na mieste, ktoré už bolo značne pozmenené ľudskou činnosťou. Pod našou dolinou boli vyhĺbené tisícky kilometrov podzemných tunelov. Rieka, ktorá ňou preteká, bola otrávená. Toxický popol neustále padá na našu pôdu z vysokých komínov, ktoré dominujú krajine. Každá rodina má buď niekoho, kto pracoval v baniach, vo fabrikách alebo sa iným spôsobom podieľal na priemyselnom komplexe a jeho fungovaní. Aby sme ozdravili stav nášho životného prostredia, musíme zmeniť náš ťažobný prístup k Zemi. Vraciame sa na miesto, kde sme sa narodili, aby sme znovu objavili to, na čom skutočne záleží.

Potrebujeme, aby tento prechod bol tiež vnútornou transformáciou: prichádzal zvnútra komunity, posilňoval, lokalizoval. Navrhujeme sériu aktivít, ktoré vytvárajú čas a priestor na vnútorný, „mäkký“ prechod spolu s technologickými inováciami a reformami infraštruktúry, ktoré už v regióne Hornej Nitry prebiehajú. Poskytneme príležitosť miestnym ľuďom všetkých spoločenských vrstiev, aby prehovorili a boli vypočutí, zhromaždili a smútili za tým, čo bolo stratené, a napravili to, čo zostalo, aby sme znovu vytvorili pocit spolupatričnosti k miestu a obnovili naše vzťahy s naše prírodné a kultúrne dedičstvo.

Použijeme zvuk a pieseň, dialóg a ticho, chôdzu a vnímanie, aby sme vystopovali miestne príbehy, tradície, rany a poklady a kreatívnymi kolektívnymi akciami inšpirovali nádeje a spoluprácu rôznych skupín v regióne, aby bol prechod skutočne spravodlivý a autenticky vlastnený tými, ktorých sa zmeny najviac dotknú. Zapojíme obyvateľov okresu Prievidza, s prvotným zameraním na obce Sebedražie a Cigeľ, ktorí aktívne slúžili v miestnej uhoľnej bani a v poslednom období sa dočkali likvidácie jej priestorov. Naším cieľom je rozpoznať, čo si cenia ako jednotlivci a ako komunita. V spolupráci s miestnymi samosprávami budeme organizovať aktivity na reflektovanie a úctu k tomuto dedičstvu a na podporu hľadania nových spôsobov ich kolektívnej realizácie. Výstava, lokálne podujatia, digitálne a fyzické médiá sa použijú na zdôraznenie vnímaných výziev a kvalít regiónu pre širšiu verejnosť a prispejú k obnovenému pocitu hrdosti a spolupatričnosti k regiónu a povzbudia viac ľudí, aby aktívne vstúpili do ich moci ako strážcovia a spolutvorcovia budúcnosti regiónu, ktorí budú chrániť existenciu a zdravie všetkých tu žijúcich.

POZNANIE ODKIAĽ POCHÁDZAME

Miestni obyvatelia regiónu Hornej Nitry si vybudujú vzťah a porozumenie k miestu, kde žijú. Vzájomné porozumenie, vytváranie podnetných diskusií, rozvíjanie kritického myslenia a jeho prínosov – uchovávanie príbehov, vedomostí a skúseností predchádzajúcich generácií.

SPOJENIE

Spojenie s okolím, citlivejšie vnímanie potrieb a ich prejavovanie ľuďom okolo, medzigeneračné prepájanie vzťahov. Budovanie vzťahov, súdržnosti, zviditeľňovanie dobrej praxe. Príležitosť spojiť vytváranie novej identity regiónu a jeho aktérov, vytváranie nových rituálov spájania ľudí s lokalitou, prírodou a navzájom.

KREATIVITA

Za skúsenosťami a ich bádateľským potenciálom je zapojenie sa do prinášania kolektívnych vedomostí do nášho regiónu, aby sme mohli vedome spolupracovať na rôznorodejšej úrovni a prinášať medzi ľudí zmysluplnejší obsah.

ANGAŽOVANIE

Spájanie ľudí, aby sa viac angažovali vo verejnom priestore, boli odvážnejší a úprimnejší v diskusiách, viac sa zaujímali o priestor, ktorý máme spoločný, o životné prostredie, boli viac zapojení a kreatívni. Nájdenie príležitosti na realizáciu ich nápadov. Priame zapojenie skupín dotknutých transformáciou (miestni obyvatelia Sebedražia a iných obcí), mapovanie aktérov a aktivít v regióne, podpora transformácie regiónu a to prostredníctvom autentických spojení a vzájomnej inšpirácie.

Ak Vás projekt zaujal, jeho autorky a realizátorky môžete kontaktovať na emailovej adrese: brownfields.orchards@gmail.com.