Mládeži chýba dôvod ostávať v regióne

V piatok 30. septembra sme sa zúčastnili Dňa s mládežou na Námestí Slobody v Prievidzi. Odprezentovali sme naše aktivity, spoznali mnoho zaujímavých ľudí, vymenili kontakty a zbierali odpovede do našej ankety. Ak Vás zaujíma, kam sa mladí chystajú po škole, či sa chcú v budúcnosti usadiť v prievidzskom regióne a čo im v Prievidzi najviac chýba, čítajte ďalej…

Deň s mládežou pravidelne organizujú Mesto Prievidza, CVČ Spektrum PrievidzaKaSS, Fórum detí a mládeže mesta Prievidza a Aliancia stredoškolákov. Toto podujatie je určené pre malých i veľkých s podtitulom „Poznaj iných, spoznáš sám seba“. Bol to už siedmy ročník a návštevníci si opäť mohli pozrieť rôzne hudobné, spevácke, tanečné, športové a iné vystúpenia mladých ľudí na hlavnom pódiu ako aj prezentácie v stánkoch, ktoré pripravili stredné školy, ich žiacke školské rady a mládežnícke organizácie z regiónu Horná Nitra.

Hajcman sa podujatia zúčastnil po prvýkrát. Prezentovali sme naše doterajšie aktivity ako aj ambiciózne plány do budúcnosti. Spoznali sme mnoho zaujímavých ľudí, vymenili kontakty, predstavili StarteR balíček projektu Rozbehni Sa! a program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Ale aby to nebolo len o nás, zaujímali sme sa predovšetkým o prítomnú mládež a jej názory a nápady. V rámci ankety nás zaujímali odpovede na 3 otázky:

  1. Kam sa chystáš po škole? Práca? Štúdium? Ostaneš v regióne, alebo niekam vypadneš?
  2. Chceš sa v budúcnosti usadiť v prievidzskom regióne? Prečo?
  3. Čo ti chýba v Prievidzi? Čo by sa tu malo vybudovať alebo zariadiť?

den-s-mladezou

Väčšina mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili našej ankety sa po škole chystá študovať. Všetci mimo regiónu, keďže Prievidza ponúka len pár možností. Len niektorí ešte stále nevedeli, „čo ďalej s načatým životom“. Polovica respondentov vidí svoju budúcnosť v regióne. Na jednej strane vôľu ho budovať a posúvať vpred, na druhej strane svoju prítomnosť podmieňujú nájdením si práce. Druhá polovica sa chce usadiť mimo regiónu, pretože buď vníma jeho úpadok alebo tu nevidia priestor na vykonávanie vysnívaného povolania. A čo mládeži v Prievidzi najviac chýba? Pobavila nás odpoveď „rozum ľudí“ a unikátne pozorovacie schopnosti účastníčky ankety. V odpovediach najviac rezonovali kultúrne podujatia pre mladých, vzdelávacie a zábavné podujatia ako aj priestor pre mladých, kde by sa mohli stretávať a venovať sa rôznym aktivitám ako napríklad dobrovoľníctvu. Mládež by tiež privítala aquapark, život na námestí a vysokú školu. Zaznel aj názor, že mladým chýbajú pozitívne vzory z regiónu a reálne dôvody aby tu chcel človek ostať alebo sa raz vrátil späť.

Poďakovanie sa skvelé podujatie patrí organizátorom, ochotným pedagógom ako aj všetkým talentovaným žiakom stredných škôl, mládežníckym dobrovoľníkom a organizáciám.