Čo robíme

Cieľom nášho občianskeho združenia Hajcman je poskytovať vzdelávaciu, organizačnú, poradenskú činnosť ako aj finančnú podporu s cieľom rozvíjať vzdelanosť, rozhľad a kľúčové kompetencie ľudí, ktorí plánujú začať podnikať, začínajú podnikať alebo podnikajú, ako aj ľudí venujúcich sa sociálnym inováciám a tak priamo či nepriamo podporovať konkrétne podnikateľské projekty a projekty sociálneho podnikania ako aj ich zavádzanie do praktického života.

Naše motto:

“Do Bratislavy to máme ďaleko (a ešte aj od ruky), tak si musíme pomôcť sami.”

Print

Prepájame súkromný, verejný a mimovládny sektor, kde sme identifikovali viacerých partnerov pre naše aktivity

Organizujeme rôzne vzdelávacie podujatia a pravidelné stretnutia prievidzských podnikavcov (nie nevyhnutne podnikateľov), kde vyrozprávaním svojho (ne)podnikateľského príbehu inšpirujú ostatných.