Záujmový krúžok ‘Tvorba počítačových a mobilných hier’

Jeden zo zakladajúcich členov Hajcmanu, Ľuboš Bartoš (softérový architekt), aktuálne vyučuje na Základnej škole Mariánska ulica Prievidza záujmový krúžok pre deti pod názvom ‘Tvorba počítačových a mobilných hier’.

Celé to začalo tak, že jeho syn Hugo, ktorý je žiakom školy, chcel napriek veľkému odhováraniu minulý školský rok spraviť ako ročníkovú prácu počítačovú hru v nejakom profesionálnom programovacom nástroji. Nakoniec aj spravil a svoj školský projekt úspešne obhájil. Avšak záujem, toho času piataka Huga, bol len začiatkom, pretože následnej chcel vydať svoju prvú komerčnú hru.

Hugov záujem o programovanie inšpiroval aj jeho spolužiakov a spolužiačky. Na stole bola odrazu otázka, či by bol Ľuboš ochotný a schopný viesť školský záujmový krúžok ‘Tvorba počítačových a mobilných hier’. Potom nasledovalo stretnutie so zástupkyňou školy, s pani Mgr. Elenou Antalíkovou, vybavili sa formality a Ľuboš mohol začať pre školu pracovať pár hodín do týždňa.

Prvým krokom bolo sprevádzkovať existujúce školské osobné počítače a posunúť ich na úroveň, aby boli vhodné na inštaláciu a používanie tzv. ‘unity 3D engine’, čo je jeden z nástrojov pre tvorbu a programovanie hier. Stačilo aby si Ľuboš do školy priniesol niekoľko svojich SSD diskov a dobrá vec sa podarila – k dispozícii je aktuálne päť počítačov, na ktorých si svoje prvé hry vytvárajú mladí vývojári a vývojárky.

Záujmový krúžok ‘Tvorba počítačových a mobilných hier’ je určený deti piateho a šiesteho ročníka. Ľuboš si od začiatku nastavil neformálne a priateľské vzťahy a celé vzdelávanie prebieha prostredníctvom praktických cvičení s minimom nevyhnutnej teórie. Na úvod sa deti oboznámili so systémom ‘unity 3D engine’, keďže dovtedy to bolo pre nich niečo abstraktné, pretože boli výhradne konzumenti hier, nie tvorcovia. Potom vymýšľali nápady na potenciálne počítačové a mobilné hry tak, aby splnili tri kritériá: 1. jednoduchosť realizácie, 2. originalita, 3. potenciál pre viralitu. Každý kto chcel, dostal šancu odprezentovať svoj herný nápad, ktorých bolo nakoniec šesť. Následne členovia a členky záujmového krúžku spoločne vybrali tri finálne nápady s najväčším potenciálom.

Obsahom záujmového krúžku je práca priamo na vybraných nápadoch, kde sa teória prelínala s praxou. Aktuálne sa vyvíjajú hry pod pracovanými názvami Snehuliak, Turball, Tetris a ako záloha existuje aj hra Spinka. Ľuboš v rámci záujmového krúžku nefiguruje ako autorita, ale je tiež plnohodnotný člen tímu ako aj jeho pod-tímov, ktoré pracujú na konkrétnych troch hrách. Spoločne riešia aj mnohé osobné a iné záležitosti ako len samotné programovanie – v krúžku vládnu veľmi dobré kamarátske vzťahy. Takto podobne fungujú aj reálne vývojárske tímy pri svojej práci na komerčných produktoch. Deti sa tak neučia „len“ programovať, ale nadobúdajú aj rôzne mäkké zručnosti ako prezentačné, komunikačné, tímové atď.

‘Tvorba počítačových a mobilných hier’ ako záujmový krúžok bude na Základnej škole Mariánska ulica Prievidza otvorený určite do konca aktuálneho školského roka s pravdepodobným pokračovaním aj v školskom roku 2023/2024. Záujem o podobné krúžky už prejavili aj iné prievidzské školy, čo svedčí o jeho aktuálnosti a potrebnosti. Od začiatku je krúžok ‘Tvorba počítačových a mobilných hier’ zameraný na ich komercializáciu, a v prípade úspechu niektorej z naprogramovaných hier, by to mohlo znamenať extra finančné prostriedky pre školu.

Ukážku konkrétnej funkčnej hry možno nájsť na tomto linku.