Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze 2021 – II.

prvej časti vzdelávania mladých lídrov, ktoré sa uskutočnilo v septembri minulého roku 2021 sme už písali – zhrnuli sme programy oboch víkendov a pôvodný plán bol, že počas októbra a novembra naša vyškolená mládež zrealizuje svoje komunitné a verejnoprospešné mikro-projekty. Následne sa malo začiatkom decembra 2021 uskutočniť posledné víkendové vzdelávanie, aby sa tieto projekty vyúčtovali a vyhodnotili:

Opäť nám však koronová situácia a pandemické opatrenia zmenili plány a tak sme museli miesto jedného trojdňového stretnutia v decembri zorganizovať dve rôzne stretnutia v Centre voľného času Prievidza: prvé bolo jednodňové 4.2. a druhé dvojdňové 11.-12.3. 2022.

Počas týchto vzdelávacích stretnutí sme vyúčtovali a vyhodnotili všetkých 21 mládežníckych projektov:

 1. foto výlet v Bojniciach ku foto festivalu
 2. maľovanie loga školy na školskom ihrisku
 3. vianočné perníky pre seniorov a deti materskej školy
 4. čistenie lesoparku
 5. šifrovačka pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
 6. 6. vianočné darčekové balíčky pre seniorov
 7. deň športu na Obchodnej akadémii
 8. foto súťaž
 9. foto výstava v Centre voľného času
 10. výsadba stromu katalpa v školskom areáli
 11. výroba dekoračných malieb pre nízkoprah Pampúch

 1. sťahovanie nízkoprahu Pampúch
 2. propagačné aktivity foto festivalu
 3. prednáška o klíme a fast fashion pre spolužiakov
 4. výroba dekoračných foto rámov pre nízkoprah Pampúch
 5. foto výlet v Bojniciach ku dekoráciám Pampúchu
 6. prednáška o šikane pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
 7. príprava vianočných ozdôb pre Centrum voľného času
 8. založenie školskej záhrady
 9. prepájanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok hrami
 10. prednáška o šikane pre predškolákov
 11. výsadba kvetín na školských chodbách

“Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.”