Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Oceňovanie mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov, pretože každý má potenciál uspieť. Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s Award, alebo skrátene DofE) je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi od 14 do 24 rokov, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z dobrodružnej expedície.

Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Svojou vytrvalosťou a ochotu pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford, či Cambridge.

Program je postavený na myšlienke, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia pochádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a vodcovstvo. Dlhodobým výsledkom programu je prispenie k spoločnosti s lepšími podmienkami na život v oblastiach ako zamestnateľnosť, zdravie, verejné blaho a vzdelávanie.

079_photo_rozlebregar

Simona z Gymnázia Jura Hronca si myslí, že práve DofE je jedinečná príležitosť, ako dosiahnuť aj ciele, na ktoré si inak netrúfate. Pravdepodobne ani Michaela Musilová, ktorá zlatú cenu získala ešte počas štúdia v Británii, si spočiatku netrúfala na to, že sa dostane až na misiu do americkej vesmírnej agentúry NASA a bude spolupracovať na simulovanej misii na Mars. Rovnako Matej Sapák, pred zapojením sa do programu netušil, že práve skúsenosti z absolvovaním DofE mu pomôžu napísať motivačný list, na základe ktorého ho vezmú študovať na Harvard.

Program vznikol ešte pred 60timi rokmi v Británii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140tich krajinách sveta. Na Slovensku si prvých 86 absolventov preberalo odcenenie za svoju prácu z rúk britského veľvyslanca na Slovensku. Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil úsilie, ktoré museli študenti stredných škôl dobrovoľne vynaložiť. Prezident vo svojom prejave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, čo sú ochotní robiť naviac.

first-gratuation-ceremony

V našom okrese sa môžu do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zapojiť nielen študenti prievidzského gymnázia, ale aj iní a to práve prostredníctvom našej organizácie Hajcman.

 

Oblasti programu DofE:

  • rozvoj talentu,
  • dobrovoľníctvo,
  • šport,
  • dobrodružná expedícia.

Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Úrovne programu DofE:

  • bronzová (min. 3 mesiace),
  • strieborná (min. 6 mesiacov),
  • zlatá (min. 12 mesiacov).

Podmienky zapojenia sa a absolvovania programu DofE:

  • vek 14 až 24 rokov,
  • aspoň hodinu týždenne sa zapojiť do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu,
  • splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

Radi ti všetko vysvetlíme a odpovieme na otázky:

Edita Bednárová, bednarova@hajcman.sk, 0907/377879,

Katarína Cifríková, kcifrikova@zipcem.sk, 0907/247653.

95-dofe_event_media