Lokálne EUTeen4Green mládežnícke enviro projekty

Pred pár mesiacmi sme písali o výzve na podávanie mládežníckych enviro projektov, ktoré by sa mali, v prípade ich schválenia, realizovať v rôznych regiónoch Európskej Únie, vrátane Hornej Nitry. Platforma EUTeen4Green, ktorá výzvu zastrešuje prijala až 197 projektových návrhov, z ktorých sedem bolo zo Slovenska a z toho tri z nášho regiónu.

 

Tu je prehľad toho, čo by chcela naša miestna mládež urobiť pre životné prostredie:

  1. TREEVOLUTION projekt študenta z Nitrianskeho Pravna, ktorý navštevuje gymnázium VBN v Prievidzi

Zámerom je uľahčiť výsadbu stromov po celom Slovensku. Cieľom je profesionálne navrhnúť a otestovať v regióne výsevné balíčky úžitkových drevín a ponúknuť ich ako ekologický projekt na distribúciu cez obchodné reťazce zákazníkom. Balíčky semien by boli ponúkané výmenou za zálohy plastových a hliníkových obalov od nápojov. Projekt umožní študentom naštudovať problematiku, cestovať a vidieť odborné firmy pri práci, komunikovať so špecializovanými organizáciami a univerzitami, ktoré sa venujú osivám, sejbe, pestovaniu, výsadbe, pôdam, hnojivám a organizmom potrebným pre zdravý rast stromov. Projekt by slúžil ako pilotný test v Prievidzi, ktorý by ďalej pokračoval a rozrástol sa na stredoškolský podnikateľský inkubátor. Produktom pilotného projektu bude odborne navrhnutý balíček so všetkým potrebným na vypestovanie sadenice zo semien, vrátane nádob na sadenice, zeminy obohatenej živinami, materiálov zadržiavajúcich vodu, húb pre optimálne zakorenenie a symbiotický rast sadeníc, online príručky pre pestovateľov/ky a ďalšie informácie.


  1. Z ČIERNEJ DO ZELENEJ projekt študentky z Handlovej, ktorá je zároveň dobrovoľníčkou v miestnom Centre Voľného Času

Handlová bola dlhé roky považovaná za banícku oblasť a preto nazývaná čiernym mestom. Po viac ako 100 rokoch sa skončila ťažba hnedého uhlia a je čas sa zazelenať. Všetci obyvatelia/ky sa to musia naučiť, preto treba do projektu zapojiť ľudí od najmladšieho veku až po seniorov/ky. Nástrojom na túto zmenu je naučiť obyvateľov mesta Handlová žiť ekologicky a environmentálne, čo pomôže nielen jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti. Prostredníctvom projektových aktivít sa budú školiť a vzdelávať pedagógovia/čky, dobrovoľníci/čky, deti a mládež v materských školách, základných školách, špeciálnych základných školách a v mimoškolských organizáciách. Zapojení budú aj seniori/ky, ktorí sú celý život zvyknutí na čiernu Handlovú a bude im ukázané, ako byť viac zelení. Primárnou cieľovou skupinou sú deti a mládež, no prostredníctvom aktivít v projekte sa prepojí celá komunita. Aktivity projektu budú prepájať teoretickú a praktickú časť.

  1. Znovuobjavenie toho, na čom v regióne Hornej Nitry záleží, projekt tria: umelkyne a sociálnej inovátorky z Prievidze, študentky a hudobníčky z obce Sebedražie a študentky architektúry z Bratislavy

Projekt navrhuje sériu aktivít, ktoré vytvárajú čas a priestor na vnútorný, „mäkký“ prechod spolu s technologickými inováciami a reformami infraštruktúry, ktoré už v regióne Hornej Nitry prebiehajú. Projekt poskytne príležitosť miestnym ľuďom všetkých spoločenských vrstiev, aby prehovorili a boli vypočutí, zhromaždili sa a smútili za tým, čo bolo stratené, a napravili to, čo zostalo, aby sa znovu vytvorili pocit spolupatričnosti k miestu a obnovili sa vzťahy s prírodným a kultúrnym dedičstvom. Budú použité zvuk a pieseň, dialóg a ticho, chôdza a vnímanie, aby sa vystopovali miestne príbehy, tradície, rany a poklady a kreatívnymi kolektívnymi akciami inšpirovali nádeje a spolupráce rôznych skupín v regióne tak, aby bol prechod skutočne spravodlivý ako aj autenticky vlastnený tými, ktorých sa zmeny najviac dotknú. Zapoja sa obyvatelia okresu Prievidza, s prvotným zameraním na obce Sebedražie a Cigeľ. Cieľom je rozpoznať, čo si miestni ľudia cenia ako jednotlivci a ako komunita. V spolupráci so samosprávami sa budú organizovať aktivity na reflektovanie a úctu k banskému dedičstvu a na podporu hľadania nových spôsobov kolektívnej realizácie. Výstava, podujatia, digitálne a fyzické médiá sa použijú na zdôraznenie vnímaných výziev a kvalít regiónu pre širšiu verejnosť a prispejú k obnovenému pocitu hrdosti a spolupatričnosti.

Držíme nápadom z nášho regiónu palce. Výsledky o tom, ktoré projekty budú finančné podporené by sme sa mali dozvedieť už budúci mesiac.