Coworking

Coworking predstavuje štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími ľuďmi na voľnej nohe. Je to taktiež komunita, ktorej zdieľanie spoločných priestorov umožňuje zdieľať aj hodnoty, skúsenosti, nápady a benefitovať zo synergického efektu, ktorý prináša sústredenie talentovaných a kreatívnych ľudí na jednom mieste.

Z materiálneho hľadiska Coworking poskytuje vlastný uzamykateľný priestranný stôl, kancelársku stoličku, vysokorýchlostné pripojenie na internet, relaxačnú zónu pre oddych, možnosť využívať zasadaciu miestnosť s projektorom, tabule a flipcharty, kuchynku s vynikajúcou kávou, sociálne zariadenia, zabezpečovací systém objektu, možnosť zriadenia sídla firmy a vzdelávacie podujatia. Coworking je proste viac ako len „zdieľaná kancelária“.

Print

„Hajcman“ je v banskej terminológii pomenovanie banskej výstuže, odvodené od vynálezcu z nemeckej firmy Heitzmann. Časom toto pomenovanie zľudovelo a na Slovensku a v Čechách sa používa termín hajcman. Má kruhový tvar, ktorý sa dosiahne spojením štyroch častí. Úlohou hajcmanu je jeho vzájomným prepájaním umožniť bezpečné dobývanie nerastného bohatstva a razenie a rozvoj banského diela.