Coworking v Komrate

V minulosti sme písali o coworkingových inšpiráciách vo forme dizajnu. Blog poukázal na rôzne zaujímavé interiérové riešenia z viacerých regiónov sveta a takmer zo všetkých kontinentov.

Coworkingové centrum však vie fungovať aj na mieste, kde by to len málokto čakal (a teraz nejde ani o Prievidzu ani Antarktídu… kde sa mimochodom nachádza tiež jedno zaujímavé dizajnérske riešenie pre výskumné centrum – čo je takmer ako coworking 🙂 ).

Takým miestom je napríklad Komrat – mesto, o ktorého existencii tuší len málokto. Je to hlavné mesto Gagauzska, čo je rusky hovoriace autonómne územie nachádzajúce sa na juhu Moldavska.

Tento coworking je súčasťou mládežníckeho centra AXIS, ktoré prevádzkuje mimovládna organizácia Youth of Gagauzia a svoju klientelu si hľadá medzi približne 20.000 obyvateľmi Komratu. Výhodou oproti Prievidzi je aj fakt, že v meste sa nachádza univerzita s troma fakultami.

Mládežnícke centrum vzniklo pred dvomi rokmi z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu GAMCON. Okrem coworkingového priestoru má aj ďalšie štyri miestnosti, ktoré sú k dispozícii buď zdarma v rámci balíčka služieb, alebo na ad hoc prenájom…

  1. tréningová miestnosť na organizovanie rôznych školení a vzdelávacích podujatí

  1. kreatívna miestnosť určená pre výstavy, koncerty a sieťovacie podujatia

  1. zasadačka slúžiaca na stretnutia, porady alebo telefonické rozhovory

  1. premietacia miestnosť, ktorá je zatemnená a supluje neexistujúce kino v Komrate

Samotný coworking je síce jednoduchý, ale funkčný a pre lokálne podmienky viac ako dostačujúci. Je z neho aj východ do záhrady, ktorá je ešte stále v procese príprav, kde sa raz bude dať komfortne grilovať alebo premietať filmy a samozrejme organizovať rôzne besedy, diskusie, workshopy, či školenia.

\\

Ako u mnohých iných coworkingoch kdekoľvek na svete, aj tu v Komrate prax ukázala, že otvoriť a vybaviť priestory je tá ľahšia časť celého procesu. Vymyslieť funkčný a hlavne udržateľný biznis model prevádzkovania je výzva. Držíme mládeži z AXIS-u palce 🙂 .

Blog vynikol ako jedna z ponávratových aktivít projektu expertného dobrovoľníctva v Moldavsku financovaného s prostriedkov Slovenskej Agentúry pre Medzinárodnú Rozvojovú Spoluprácu (SAMRS).