Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze 2023 – 1. víkend

Nový školský rok sa v Prievidzi už po piatykrát začal Vzdelávaním mladých lídrov – jeho prvým víkendom, kedy sa v Centre voľného času stretlo 20 mladých ľudí a dvojica školiteliek.

Toto vzdelávanie mládeže už tradične pozostáva z troch víkendov plných interaktívnych cvičení, hier, diskusií a praktického učenia sa. Tento rok sme si ako nosnú tému vybrali herný svet filmu Ready Player One: Hra sa začína (predtým to boli témy fantasy, sci-fi, duchovia, zlet stríg a strigôňov).

Náš prvý vzdelávací víkend (23. – 24. 9. 2023 mal takýto program:

Počas intenzívneho víkendu sme s mladými účastníkmi a účastníčkami prostredníctvom hier pracovali na zlepšovaní ich mäkkých zručností a zároveň sme ich pripravili aj na ďalší víkend (14. – 15. 10. 2023). Ten bude venovaný pochopeniu projektového manažmentu prostredníctvom praktického napísania malého projektu v hodnote 50 EUR.

Aktuálne hráči a hráčky našej vzdelávacej virtuálnej hry pracujú na svojej domácej úlohe: všímať si vo svojom okolí (či už škola, krúžky, sídlisko, dedina, blízka okolitá príroda, komunita kamarátov atď.) problémy a výzvy, ku ktorých riešeniu by mohli prispieť svojim verejnoprospešným projektom.

Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze je možné realizovať vďaka týmto partnerom:

„Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.“