Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze 2021 – I.

September bol veľmi plodný mesiac. Mimo iné sme opäť spolu-organizovali vzdelávanie mladých lídrov Prievidze s miestnym Centrom voľného času, a to konkrétne jeho prvé dve víkendové školenia.

Tak ako po minulé roky, toto vzdelávanie mládeže pozostáva z troch víkendov plných interaktívnych cvičení, hier, diskusií a praktického učenia sa. Tohto roku to bol už tretí ročník a ako nosnú tému sme si vybrali duchov (po predchádzajúcej fantasy a sci-fi).

Počas prvého víkendu (11. – 12. 9. 2021) sme v Centre voľného času mali takýto program:

Počas druhého víkendu (25. – 26. 9. 2021) sme sa v bojnickom penzióne Družba venovali týmto témam:

Odborná komisia (za Centrum voľného času v Prievidzi Katarína Cifríková a za Hajcman Edita Bednárová) schválila 20 projektových žiadostí a odovzdala všetkým účastníkom a účastníčkam po 50 eur na jednotlivé komunitné a verejnoprospešné projekty.

Aktuálne už beží čas vyhradený na realizáciu projektov, ktoré sa budú vyhodnocovať počas záverečného víkendového stretnutia v decembri (predbežne naplánované na 17. – 19. 12. 2021).

Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze je možné realizovať vďaka týmto partnerom:

“Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.”