Čo sme vyťažili z roku 2016

Rok 2016 je za nami. Prirodzene sme sa pozreli späť a urobili si malú rekapituláciu. Ak bol rok 2015 zakladací, rok 2016 bol rozbiehací. Spoznávali sme vlastný región, jeho obyvateľov, ich potreby a potenciál. Dali sme Hajcmanu množstvo hodín bez nároku na odmenu a z toho, čo vidíme za sebou máme radosť. Ďakujeme, že ste toho boli súčasťou a tešíme sa na nové výzvy roku 2017.

Infografika Hajcman 2016